Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2015

glam
Reposted fromgruetze gruetze viaoll oll
glam
the royal judgment.
Reposted frompapaja papaja viajdeg jdeg
6407 2d08 420
Reposted fromrarturi rarturi viaoll oll
glam
9390 de4f 420
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaomg-archy omg-archy
glam
7269 0f77 420
Reposted fromMatalisman Matalisman viaomg-archy omg-archy
glam
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
Reposted fromgive--me--love give--me--love viaomg-archy omg-archy
glam
O, Panie, spraw, abym nie tyle szukał pociechy, co pocieszał;
Nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał;
nie tyle szukał miłości, co kochał.
Ponieważ dając siebie, otrzymujemy;
zapominając o sobie, odnajdujemy siebie;
a przebaczając, zyskujemy przebaczenie.
— św. Franciszek z Asyżu
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaomg-archy omg-archy
glam
Szybko nauczyłam się, że można się śmiać, nie odczuwając ani trochę radości. To tak jak z płaczem - można przecież płakać, nie roniąc łzy.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapunkahontaz punkahontaz
glam
5480 8fd5 420
Reposted fromscorpix scorpix viapunkahontaz punkahontaz
glam
2088 74aa 420
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viaoll oll
7176 a54e 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaoll oll
glam
8643 7ed9 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viaoll oll
glam
glam
5730 dbc0 420
Reposted fromkonwalia konwalia viaomg-archy omg-archy
glam
glam

May 25 2015

glam
Uśmiech to niedrogi sposób na poprawienie naszego wyglądu.
— John Dana
glam
8268 fcd1 420
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaoll oll
glam
Mężczyzna, który traktuje swoją kobietę jak księżniczkę, udowadnia, że został wychowany przez królową.
— A. Osiecka
Reposted fromdys dys viaoll oll
glam
9312 7aee 420
Bądź PARYŻANKĄ gdziekolwiek jesteś
Reposted fromcytaty cytaty viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl