Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2015

glam
1233 c4cb 420
Reposted fromwrong-suspect wrong-suspect viaoll oll
glam
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaoll oll
glam
2696 e2ab 420
Reposted fromtwardziel twardziel viaoll oll
glam
Żałowanie do niczego nie prowadzi. To
patrzenie w przeszłość, której nie można zmienić.
— Colleen Hoover – Pułapka uczuć
Reposted fromnyaako nyaako viaoll oll
glam
5419 3df2 420
widzę...otchłań... czarną otchłań...
glam
9801 678d 420
Reposted fromaammaazing aammaazing viaomg-archy omg-archy
glam
Reposted frombluuu bluuu viaomg-archy omg-archy
glam
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaomg-archy omg-archy
glam
6370 e561 420
Reposted fromfoods foods viaomg-archy omg-archy
glam
Kocham naturę, więc nie jarają mnie sztuczne cycki
Jeśli twoja wada to rozmiar to sama się krzywdzisz
— Sulin ,,Między mną a Tobą"
glam
5622 e198 420
glam
Nie byłam sobą przez kilka miesięcy, ale nikt nawet tego nie zauważył.
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viapunkahontaz punkahontaz
glam
Zastanawiam się, jak bardzo moje cechy charakteru nie pozwalają mi zrobić kroku naprzód i utrudniają mi życie.
Reposted frompassionative passionative viapunkahontaz punkahontaz
glam
3953 9987
Reposted fromimyours imyours viapunkahontaz punkahontaz

May 24 2015

glam
Reposted fromtotal1ty total1ty viaoll oll
glam
Reposted fromexistential existential viaoll oll
glam
Reposted fromvolldost volldost viaoll oll
glam

May 23 2015

glam
Reposted fromkonbeto konbeto viaoll oll
5488 8898 420
Reposted fromtron tron viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl